Εγγύηση Ποιότητας & Τιμής!
Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Δείτε έργα και οικοδομικές εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία ο ΜΕΧΜΕΤ στην Ροδο